Karin Due Bruun
(Forfatter)

Karin Due Bruun, Overlæge
Smertecenter Syd
Odense Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger