Karin Due Bruun
(Forfatter)

Karin Due Bruun, Overlæge
Smertecenter Syd
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger