Karen Østergaard
(Forfatter)

Karen Østergaard, Professor, overlæge, dr.med.
Sano Privathospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger