Abekopper

Revideret: 25.08.2022

Artiklen er udarbejdet af forfatter Carsten Schade, samt referenterne Kim David og Sidsel Böcher. 

Hvad er Abekopper?

Abekopper (monkeypox eller hMPXV) er en virus-sygdom. Der findes to forskellige slags abekoppe-virus, en centralafrikansk og en vestafrikansk variant.  

 

Virus blev fundet første gang i 1958 hos en gruppe aber, som var transporteret fra Afrika til Danmark til brug som forsøgsdyr. Deraf navnet abekopper. 

 

WHO erklærede i 1980 kopper for udryddet, og man stoppede derfor med at vaccinere mod kopper. Det er muligvis årsagen til, at abekopper er begyndt at sprede sig, da vaccinen mod kopper også beskyttede mod abekopper. 

 

Der har siden maj 2022, for første gang, været et større udbrud af abekopper med spredning udenfor Afrika. Der er per 9. august 2022 næsten 32.000 bekræftede tilfælde i 82 non-endemiske lande. WHO erklærede 23. juli 2022 udbruddet af abekopper for en global sundhedskrise. I det aktuelle udbrud er næsten alle (98-99 %) tilfælde set hos mænd, der har sex med mænd (MSM). Der er per 19. august 2022, 163 bekræftede tilfælde i Danmark. Der er kun 1 kvinde, der er smittet, resten er mænd.  

 

De danske sundhedsmyndigheder forventer ikke, at smitten breder sig i samfundet, og danskerne behøver generelt ikke at bekymre sig. Man følger dog udbruddet nøje, da det er første gang, at der er større smittespredning uden for Afrika. 

Symptomer

Symptomerne ved abekopper er meget varierende, men ofte feber, kulderystelser, hovedpine, træthed, muskelsmerter og hævede lymfeknuder efterfulgt af et udslæt med blærer. Udslættet hos syge i Afrika begynder oftest i ansigtet og breder sig til kroppen, hænder, ben og fødder. Ved det aktuelle udbrud i Europa sidder hududslættet typisk på kønsorganerne og flere har smertefuld betændelse i endetarmen. 

Hvordan forløber sygdommen?

Symptomerne begynder 5-21 dage efter, man er blevet smittet. Det starter med feber, ondt i hovedet og muskler og efter 1-3 dage får man et udslæt med blærer. 

 

De fleste bliver raske i løbet af 2-4 uger. 

 

Dødeligheden af abekopper er 1-10 ud af 100 mennesker i Afrika.  

Der er under det aktuelle udbrud kun rapporteret om 4 dødsfald blandt de 32.000 indrapporterede tilfælde. 

Hvem får sygdommen?

Man kan blive smittet ved tæt kontakt med en anden person, som har abekopper i udbrud. 

Hvordan smitter abekopper?

Smitte med abekopper kan ske fra dyr til mennesker, men også fra menneske til menneske. Smitte mellem mennesker sker ved tæt kontakt med personer typisk inden for samme husstand. Man bliver smittet via hoste og opspyt eller ved tæt kontakt med kropsvæsker (hud mod hud) eller indirekte gennem sengetøj m.v.  

 

Personer uden symptomer anses ikke for smittefarlige, og der er derfor gode muligheder for at forhindre smittespredning. En nylig undersøgelse på MSM har dog påvist abekoppevirus ved podning fra endetarmen hos personer uden symptomer. 

Hvad er årsagen til abekopper?

Abekopper skyldes et orthopox-virus, som er nært beslægtet med koppevirus (variola), ko-kopper og vaccinia-virus. 

Undersøgelser ved abekopper

Diagnosen stilles ved påvisning af abekoppevirus ved podning eller undersøgelse af væske fra blærer med en PCR-test. 

Behandling af abekopper

vad kan du selv gøre? 

Du kan undgå at komme i tæt kontakt med personer med udbrud af abekopper. 

 

Vaccination 

Vaccinen Imvanex er nylig blevet godkendt af det europæiske lægemiddelagentur (EMA) til vaccination mod kopper og abekopper. Vaccination er siden maj måned blevet tilbudt til nærkontakter til en smittet. Der tilbydes én dosis vaccine, der bør gives indenfor 4 dage efter udsættelse for smitte, men kan gives op til 14 dage efter. Derefter endnu en vaccine efter 4 uger, undtagen de, der tidligere har modtaget en koppevaccine (typisk fødeår 1972 eller tidligere). Her er erfaringerne, at én vaccine er tilstrækkelig, idet den booster immunforsvaret fra den tidligere modtagne koppevaccine. Sundhedsstyrelsen har per 9. august 2022 besluttet at tilbyde forbyggende vaccination mod abekopper til mænd, der har sex med mænd, som er i høj risiko for at blive smittet.  

 

Medicinsk behandling 

Man kan lindre ubehaget ved feber, hududslæt og smerter. Der findes to antivirale midler mod abekopper, tecovirimat og brindicifovir. Lægemidlerne er ikke markedsført i Danmark, og på nuværende tidspunkt ved man ikke om lægemidlerne vil blive tilgængelige. 

Forfattere