Borderline personlighedsforstyrrelse

Revideret: 24.04.2019

Hvad er Borderline personlighedsforstyrrelse?

Et menneskes personlighedsstruktur er vedvarende mønstre for tanke- og følelsesliv, behovstilfredsstillelse og forhold til andre mennesker. Nogle menneskers personlighedsstruktur passer dårligt til den kultur, de lever i. Det kan føre til en personlighedsforstyrrelse præget af dårligt forhold til andre og vanskelighed med at passe et arbejde. 

Symptomer

Det centrale er en følelsesmæssig personlighedsforstyrrelse, som er præget af usikkerhed, svækket identitetsfølelse, tendens til at skabe intense, men ustabile forhold til andre, tomhedsfølelse og tendens til selvdestruktivitet, fx at skære i sig selv (cutting). Humøret er lunefuldt, og der er tilbøjelighed til kraftige følelsesmæssige udbrud og til at skabe konflikter i forhold til andre. Resultatet er, at man har vanskeligt ved at indgå i stabile sociale forhold i familien og især på arbejdspladsen. 

Hvordan forløber sygdommen?

Sygdommen optræder især i de sene ungdomsår eller tidligt i voksenlivet, men afsvækkes typisk med alderen. 

Hvem får sygdommen?

Sygdommen ses langt hyppigere hos kvinder end mænd. 

Hvad er årsagen til borderline personlighedsforstyrrelse?

Lidelsen skyldes et komplekst samspil mellem genetiske (arvelige) og miljømæssige forhold, der fører til en mangelfuld udvikling af sociale færdigheder under hele opvæksten, ofte betinget af en opvækst under ustabile og belastende forhold præget af vold og misbrug hos forældrene. 

Undersøgelser ved borderline personlighedsforstyrrelse

Grundig psykiatrisk vurdering er nødvendig for at udelukke, at symptomerne skyldes anden psykisk eller legemlig sygdom. 

Behandling af borderline personlighedsforstyrrelse

Behandlingen er først og fremmest psykologisk med fokus på at opnå bedre indsigt i de mange problemer, der følger af den uhensigtsmæssige adfærd, og større evne til at begå sig i forhold til andre mennesker. Der benyttes forskellige psykologiske metoder hertil.
 

Medicinsk behandling 

Medicinsk behandling kan komme på tale ved depression, angst eller misbrug. Social rehabilitering er meget vigtig. 

 

Du kan få mere information om sygdommen hos Borderlinenetværket

Forfattere

Raben Rosenberg (Forfatter)