Lyskebrok

Revideret: 08.12.2021

Hvad er Lyskebrok?

Et lyskebrok (hernia inguinalis) er den mest almindelige type brok, som består af en udposning i bughinden, hvor brokindholdet kan være væske, fedtholdigt væv og/eller tarm. Den åbning i bugvæggen, hvor brokket poser ud, kaldes brokporten. Hvis brokporten er lille, er der øget risiko for, at brokket sætter sig fast. 

Symptomer

Symptomerne er smerter og tyngdefornemmelse i lysken. Du kan eventuelt på huden se en frembuling, som ses tydeligere ved  hoste. Hævede lymfeknuder, væskeansamling i pungen og åreknuder i testiklernes vener kan være symptomer på pungbrok. 

Hvordan forløber sygdommen?

Risikoen ved et brok er, at en mindre del af tarmen kan afklemmes i en snæver brokkanal, så der opstår et indeklemt brok med stop i tarmen (tarmslyng). Dette er en sjælden, men alvorlig tilstand, som kræver akut operation. Der er kun få komplikationer efter operation for lyskebrok.
Meget sjældent opstår en byld i såret, som betyder, at såret må åbnes og renses. Såret kan muligvis sys sammen i lokalbedøvelse ca. 4 dage senere. Brokket gendannes hos under 5 ud af 100 patienter, som så må opereres igen.

Omkring en tredjedel har moderate smerter efter operationen. Smerterne er typisk fra selve såret, men kan stråle ned i pungen eller forsiden af låret. Selvom du har disse smerter, må du gerne, hvis du kan, foretage de ting, du plejer, da belastning ikke øger risikoen for komplikationer eller gendannelse af det opererede brok.

Efter udskrivelsen kan du spise almindelig kost og behøver ikke tage afføringsmidler. Du må straks cykle, løbe og løfte som vanligt, undgå dog meget tunge løft i ca. 2 uger. Hvis du får træg afføring, anbefales fiberpræparater og rigelig væske. 

Hvem får sygdommen?

Brok ses hos begge køn og viser sig i lysken eller øverst på låret. Hos mænd desuden i pungen og hos kvinder i skamlæben.

Hvad er årsagen til lyskebrok?

Et brok kan enten være medfødt eller opstået senere. Et medfødt brok behøver ikke at være til stede fra fødslen, men dannes ofte tidligt i livet. Brok, som opstår senere, tiltager med alderen, og tilstande der fører til øget tryk i bughulen, fx kronisk bronkitis og tungt løftearbejde, øger risikoen for, at du kan få brok. Ved et direkte lyskebrok trænger bughinden gennem et svagt sted i bugvæggen, hvorimod broksækken ved et indirekte brok trænger ned gennem lyskekanalen til testiklen. 

Undersøgelser ved lyskebrok

Du bliver undersøgt i stående stilling, idet brokket i liggende stilling ofte glider på plads. Brokket kan ofte ses, men ved mindre brok kan man kun med en finger i lyskekanalen føle anslag af brokket. Hvis et brok kan stoppes på plads gennem brokporten, taler man om et reponibelt brok. Hvis brokindholdet derimod ikke stoppes tilbage pga. sammenvoksninger mellem broksæk og brokindhold, taler man om et irreponibelt brok

Ved et indeklemt brok afklemmes blodforsyningen, og her er der altid behov for akut operation på grund af tiltagende tarmstop og risiko for, at der går hul på tarmen. Ved en udfyldning, som man ikke kender årsagen til, kan det blive nødvendigt at foretage ultralydsscanning. 

Specielle forhold hos børn

Hos spædbørn opdages brokket oftest af forældrene eller af sundhedsplejersken.

Behandling af lyskebrok

Hvad kan jeg selv gøre? 

Benyt korrekt løfteteknik ved tunge løft. Undgå overvægt.  

 

Operation 

Behandling er operation, som kan foregå enten i fuld bedøvelse, med rygmarvsbedøvelse eller med lokalbedøvelse ved mindre brok. Ved operationen lægges et snit i lysken. Indholdet i brokket skubbes tilbage i bughulen. Herefter lukkes brokåbningen i bugvæggen, ofte ved at man syr et lille kunststofnet i, så brokkanalen er lukket.  

 

Brokoperationen kan også foretages via kikkert (laparoskopi), men denne metode reserveres almindeligvis til, hvis det skulle blive nødvendigt at operere igen.  

 

Medicinsk behandling
For smerter efter operationen kan du tage lettere smertestillende midler, fx paracetamol 3-4 gange i døgnet de første dage. Forbindingen bør fjernes dagen efter operationen, hvorefter man kan tage bad som sædvanligt. Trådene i huden fjernes hos egen læge 10 dage efter operationen.

Du kan genoptage dit arbejde, så snart smerterne tillader det, medmindre du har et arbejde med meget tunge løft. Hvis det er muligt, kan du begynde dagen efter operationen.  

Lægemidler

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler indeholder paracetamol eller acetylsalicylsyre, evt. i kombination med caffein eller codein. 

 

Se: 

Forfattere

Ann Merete Møller (Forfatter)