DiTeKiPol/Act-Hib bruges til behandling af

Kighoste
Polio
Stivkrampe

DiTeKiPol/Act-Hib

J07CA06
 

diTeKiPol/Act-Hib er en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste, børnelammelse og infektion med Hib. 

Anvendelse

diTeKiPol/Act-Hib anvendes til: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel. 


Børn. 0,5 ml. 

Fuld grundvaccination består af 3 indsprøjtninger. De gives, sædvanligvis, når barnet er 3 måneder, 5 måneder og 1 år. Se endvidere Sundhedsstyrelsens børnevaccinationsprogram

 

Beskyttelse 

 • Efter 3 indsprøjtninger varer beskyttelsen mod difteri og stivkrampe i ca. 5 år.
 • Der opnås formentlig livslang beskyttelse mod Haemophilus influenzae type b.
 • Det er endnu ikke endelig fastslået, hvor længe man er beskyttet mod kighoste.
 • En ny vaccination mod difteri, stivkrampe og kighoste anbefales i 5-års-alderen, hvorefter beskyttelsen mod difteri og stivkrampe varer i mindst 10 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber, Utilpashed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Hovedpine.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Gråd.
Irritabilitet.
Betændelse i huden.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Knudedannelse ved indstiksstedet.
Kramper.
Akut ildebefindende.
Ikke kendt. Væskeophobning i ansigtet.
Hævelse i struben.

Bør ikke anvendes

diTeKiPol/Act-Hib bør ikke anvendes ved: 

 • Allergi over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination
 • Vaccination bør udskydes ved febersygdom.

Særlige advarsler

 • Efter hver vaccination skal der gå mindst en uge, før der gives andre vacciner, medmindre de gives på en gang.
 • Hvis der forekommer vedvarende gråd i mere end 3 timer uden anden påviselig årsag inden for 2 døgn efter vaccinationen eller kramper med eller uden feber inden for 3 dage efter vaccinationen, bør lægen kontaktes.
 • diTeKiPol/Act-Hib beskytter ikke mod infektioner med andre typer af Haemophilus influenzaeeller mod meningitis, som skyldes andre bakterier eller virus, fx meningokok-meningitis.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner.

Virkning

ved at kroppen danner antistoffer mod difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier, mod poliovirus samt mod Haemophilus influenzae type b. 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Injektionssprøjten med solvens, der indeholder DiTeKiPol, omrystes, indtil indholdet bliver homogent.
 • Derefter sprøjtes solvens (DiTeKiPol) ind i hætteglasset med pulver, der indeholder Act-Hib®.
 • Hætteglasset omrystes, indtil suspensionen er homogen.
 • Hermed haves den brugsfærdige injektionsvæske (vaccine).
 • Se endvidere brugsvejledning i medfølgende indlægsseddel.

  

Holdbarhed 

 • Skal opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske (vaccine) skal anvendes straks efter tilberedning.

Lægemiddelformer

Vaccinen består af: 

 • 1 hætteglas med pulver til injektionsvæske, som indeholder Act-Hib®
 • 1 injektionssprøjte med solvens til injektionsvæske, som indeholder DiTeKiPol.

 

Efter rekonstituering indeholder en brugsfærdig dosis (0,5 ml) injektionsvæske, suspension: 

 • Difteritoksoid ≥ 30 IU
 • Tetanustoksoid ≥ 40 IU
 • Pertussistoksoid 40 mikrogram
 • Poliovirus D-antigen:
  • Type 1, inaktiveret 40 U
  • Type 2, inaktiveret 8 U
  • Type 3, inaktiveret 32 U
 • Haemophilus influenzae type b polysaccharid 10 mikrogram, konjugeret til ca. 24 mikrogram tetanusprotein.

 

Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. tilberedning af brugsfærdig injektionsvæske. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 5 x (0,5 ml + 1 ds) 3.108,50
 
 
 

Revisionsdato

31.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...