Suxamethon

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Suxamethon:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Suxamethonium chloride "Aguettant"  AGUETTANT NORDIC injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/ml
Suxameton "SAD"  SAD injektionsvæske  20 mg/ml
injektionsvæske  50 mg/ml