Sulpirid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Sulpirid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Dolmatil  Parallelimporteret filmovertrukne tabletter  400 mg