Hyoscin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Hyoscin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Scopoderm®  GSK Consumer Healthcare depotplastre  1 mg/72 timer
Scopolamin "Paranova"  Parallelimporteret depotplastre  1 mg/72 timer