Alfentanil

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Alfentanil:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Alfentanil "Kalceks"  Kalceks injektions- og infusionsvæske, opl.  0,5 mg/ml
Rapifen®  Piramal injektionsvæske, opl.  0,5 mg/ml