Protamin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Protamin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Protaminsulfat "2care4"  Parallelimporteret injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml
Protaminsulfat "LEO Pharma"  LEO injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml
injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml