Pamidronat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pamidronat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Pamifos  Medac konc. til infusionsvæske, opl.  3 mg/ml