Oxytetracyclin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Oxytetracyclin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Hydrocortison m.terramycin®+polymyxin-B  Pfizer øjen- og øredråber, suspension  15 + 5 + 1 mg/ml Hydrocortison
Polymyxin B
Hydrocortison med Terramycin®  Pfizer salve  10 + 30 mg/g Hydrocortison
Hydropol  Parallelimporteret øjen- og øredråber, suspension  15 + 5 + 1 mg/ml Hydrocortison
Polymyxin B
Terra-Cortril  Parallelimporteret salve  10 + 30 mg/g Hydrocortison
salve  10 + 30 mg/g Hydrocortison
salve  10 + 30 mg/g Hydrocortison
Terramycin®-Polymyxin B salve  Pfizer salve  30+1 mg/g Polymyxin B
Terramycin®-Polymyxin B øjensalve  Pfizer øjensalve  5 + 1 mg/g Polymyxin B