Natriumpolystyrensulfonat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Natriumpolystyrensulfonat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Resonium  Parallelimporteret pulver til oral/rektal suspension