Natriumcitrat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Natriumcitrat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Microlax®  McNeil rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder  9 mg/ml + 90 mg/ml Natriumlaurylsulfoacetat
Olopeg®  MIP konc. til oral opløsning Citronsyre
Kaliumchlorid
Macrogol 4000
Natriumchlorid
Regiocit  Baxter hæmofiltreringsvæske  18/140 mmol/l Natriumchlorid