Mælkesyre

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mælkesyre:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Prismasol  Baxter hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat