Methylprednisolonacetat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Methylprednisolonacetat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Depo-Medrol®  Pfizer injektionsvæske, susp.  40 mg/ml