Iohexol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Iohexol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Omnipaque®  GE Healthcare injektionsvæske, opl.  140 mg jod/ml
injektionsvæske, opl.  240 mg jod/ml
injektionsvæske, opl.  300 mg jod/ml
injektionsvæske, opl.  350 mg jod/ml