Hydroxocobalamin (vitamin B12)

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Hydroxocobalamin (vitamin B12):
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Cyanokit  SERB SA pulver til infusionsvæske, opl.  5 g
Hydroxocobalamin "Alternova"  Alternova injektionsvæske, opl.  1 mg/ml
Vibeden®  Sandoz injektionsvæske, opl.  1 mg/ml