Tiomebumal

Der henvises til: Thiopental
Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Tiomebumal.