Epcoritamab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Epcoritamab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Tepkinly  AbbVie injektionsvæske, opl.  48 mg
konc. til injektionsvæske, opl.  4 mg/0,8 ml