Andusomeran

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Andusomeran:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Spikevax  Moderna Injektionsvæske, dispersion  50 mikrogram