Pegunigalsidase alfa

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pegunigalsidase alfa:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Elfabrio  Chiesi konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml