Mosunetuzumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mosunetuzumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lunsumio  Roche konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/1 ml
konc. til infusionsvæske, opl.  30 mg/30 ml