Famtozinameran (COVID-19 mRNA-vaccine)

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Famtozinameran (COVID-19 mRNA-vaccine):
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Comirnaty  Pfizer Injektionsvæske, dispersion  15+15 mikrogram/dosi Tozinameran (COVID-19 mRNA-vaccine)
Koncentrat til injektionsvæske, dispersion  5+ 5 mikrogram/dosis Tozinameran (COVID-19 mRNA-vaccine)