Eptinezumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Eptinezumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
VYEPTI®  Lundbeck konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg