COVID-19 adjuveret vaccine

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet COVID-19 adjuveret vaccine:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Nuvaxovid  Novavax Injektionsvæske, dispersion  5 mikrogram/dosis