Baloxavirmarboxil

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Baloxavirmarboxil:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Xofluza  Roche filmovertrukne tabletter  20 mg
filmovertrukne tabletter  40 mg