Inclisiran

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Inclisiran:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Leqvio  Novartis injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg