Givosiran

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Givosiran:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Givlaari  Alnylam injektionsvæske, opl.  189 mg/ml