Milnacipran

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Milnacipran.