Becaplermin

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Becaplermin.