Guanethidin

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Guanethidin.