Ferrioxid-polymaltosekomplekser

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Ferrioxid-polymaltosekomplekser.