Niclosamid

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Niclosamid.