Dalbavancin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Dalbavancin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Xydalba  Correvio pulver til konc. til infusionsvæske  500 mg