Cadexomer iod

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Cadexomer iod.