Griseofulvin

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Griseofulvin.