Betibeglogenautotemcel

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Betibeglogenautotemcel:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Zynteglo®  bluebird bio Infusionsvæske, dispersion  autologe CD34+celler