Upadacitinib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Upadacitinib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Rinvoq®  AbbVie depottabletter  15 mg
depottabletter  30 mg
depottabletter  45 mg