Risankizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Risankizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Skyrizi  AbbVie injektionsvæske, opl. i pen  150 mg
injektionsvæske, opl. i sprøjte  150 mg
konc. til infusionsvæske, opl.  600 mg