Vonicog alfa

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vonicog alfa:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Veyvondi  Shire Denmark pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  650 IE
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1300 IE