Tisagenlecleucel

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tisagenlecleucel:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kymriah  Novartis Infusionsvæske, dispersion  CAR-positive Tceller