Durvalumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Durvalumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Imfinzi  AstraZeneca konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg/ml