Ertugliflozin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ertugliflozin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Segluromet  MSD filmovertrukne tabletter  2,5+1000 mg Metformin
filmovertrukne tabletter  7,5+1000 mg Metformin
Steglatro  MSD filmovertrukne tabletter  5 mg
filmovertrukne tabletter  15 mg
Steglujan  MSD filmovertrukne tabletter  5+100 mg Sitagliptin
filmovertrukne tabletter  15+100 mg Sitagliptin