Ocrelizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ocrelizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ocrevus  Roche konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg