Ceftobiprol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ceftobiprol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Zevtera  Unimedic Pharma pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg