Brodalumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Brodalumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kyntheum®  LEO injektionsvæske, opl. i sprøjte  210 mg