Kobberchlorid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Kobberchlorid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Peditrace  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl. Kaliumiodid
Manganchlorid
Natriumfluorid
Natriumselenit
Zinkchlorid
Tracel® Novum  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl. Chromtrichlorid
Ferrichlorid
Kaliumiodid
Manganchlorid
Natriumfluorid
Natriummolybdat
Natriumselenit
Zinkchlorid