Arsentrioxid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Arsentrioxid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Arsenic trioxide "Accord"  Accord konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml
Arsenic trioxide Mylan  Viatris konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml
Trisenox  TEVA konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml